Tag: 19

  • Domproostlaan

    Domproostlaan

    Waarom werd deze straatnaam gekozen? De wijk rondom de Domproostlaan, is halverwege de jaren ‘50 gebouwd. De gemeenteraad gaf de straten namen die een relatie hebben tot de historie van het gebied. Vandaar de verwijzing naar de domproost, de vroegere heerser over dit gebied. Is er veel over de Domproosten bekend? Over de eerste domproosten…