Tag: 11

  • Der Hirtler

    Der Hirtler

    Dat Mejuffrouw Luden zeer gewaardeerd werd, blijkt uit onderstaand krantenartikel uit de Doornsche Courant ( 16 maart 1935). Vooral de een na laatste alinea is prachtig verwoord!