Hotel Flora

De Oude Rijksstraatweg en Palmstad

Flora lag tussen de Rijksstraatweg en de trambaan in. De ideale locatie voor een halteplaats van de tram. De weg, die uiteindelijk vanaf Utrecht naar Arnhem liep,  is in de loop der eeuwen ontstaan en volgde een bepaalde route met rechte stukken en verschillende bochten. Toen eind 19de eeuw de trambaan werd aangelegd viel de beslissing de baan ten zuiden van de weg te leggen en zo veel mogelijk bochten te vermijden. Het gevolg was echter, dat de trambaan ter hoogte van Flora de weg tweemaal kruiste. Eerst ongeveer bij boerderij Doornhoeve en de tweede kruising lag tegenover de plek waar nu het Revius Lyceum staat. Op deze kruisingen vonden veel ongelukken plaats, zeker met het steeds drukker wordende gemotoriseerd verkeer. Zo vaak dat deze situatie zelfs de landelijke pers haalde. Uiteindelijk besloot de overheid in 1928 de weg naar het noorden te verleggen, waardoor de trambaan en weg elkaar niet meer kruisten. De naam van de weg was Rijksstraatweg en werd na de reconstructie omgedoopt naar Driebergsestraatweg. Het oude stuk van de weg bleef bestaan als lokale ontsluitingsweg naar de inmiddels ontwikkelde wijk Palmstad. Wijzend naar de historie kreeg het de naam Oude Rijksstraatweg.

De tegenover Flora gelegen wijk Palmstad is ontstaan in 1920 als project van de woningbouwvereniging Patrimonium. De wijk werd aangeduid als Patrimonium, maar de inwoners wilden een eigen naam. Gekozen is voor de naam Palmstad. Deze naam verwees naar de buxushaagjes die de tuintjes en de plantsoenen omringden. Buxusboompjes worden veelal aangeduid met de naam palmboompjes, vandaar de gekozen naam. 

Mocht u meer informatie hebben of herinneringen willen delen over deze locatie, die interessant zijn voor het project Vertel het Door(n), stuur dan een mailtje naar info@oudheidkamerdoorn.nl

Bekijk een andere locatie: