Maartenskerk – A

Verschillende bouwstijlen

Rond 1180 werd de Maartenskerk, die eerst van hout was, vervangen door een stenen kerk zonder toren. Van deze romaanse kerk is nu alleen nog de noorder muur van het schip over. Nadat Gelderse troepen rond 1420 Doorn hadden geplunderd en platgebrand, begon men met de bouw van het gotische koor en de sacristie, waarin zich tegenwoordig de kerkenraadskamer bevindt. De kerk werd toen nog niet van gewone bakstenen gebouwd, maar van tufsteen, een vulkanisch gesteente uit het Duitse Eifelgebergte. Dit gesteente werd via de Rijn naar Nederland vervoerd. De kerktoren is hoogstwaarschijnlijk in het midden van de 13de eeuw gebouwd. 

Kerkepaden

De kerkepaden, die rond 1400-1500 ontstonden, zijn van oudsher wettelijk beschermd. Wanneer een kerkepad over particulier terrein loopt, moet de eigenaar aan wandelaars toegang en vrije doorgang verlenen. Veel kerkepaden zijn in kaart gebracht en veelal in wandelroutes opgenomen. 

Detail van een kaart van Doorn en omgeving rond 1818

Wie lagen er op het kerkhof?

Behalve dorpsgenoten zullen al rond de 8ste-9de eeuw pelgrims op het kerkhof begraven zijn die bezweken tijdens hun reis naar Wijk bij Duurstede (toen heette het nog Dorestad wat door de ligging aan de rivier het belangrijkste handelscentrum was in deze streek), Utrecht of Arnhem. Er trokken hier ook kooplieden langs. Doorn zal een pleisterplaats geweest zijn waar men even tot rust kon komen en/ of waar men de tijd nam om te bidden.

Mocht u meer informatie hebben of herinneringen willen delen over deze locatie, die interessant zijn voor het project Vertel het Door(n), stuur dan een mailtje naar info@oudheidkamerdoorn.nl

Bekijk een andere locatie: