De Domproostlaan

  • by

Waarom werd deze straatnaam gekozen?

De wijk rondom de Domproostlaan, is halverwege de jaren ‘50 gebouwd. De gemeenteraad gaf de straten namen die een relatie hebben tot de historie van het gebied. Vandaar de verwijzing naar de domproost, de vroegere heerser over dit gebied.

Is er veel over de Domproosten bekend?

Over de eerste domproosten is vrij weinig bekend. Vanaf de 12de eeuw is steeds meer informatie te vinden. Zo weten we dat aanvankelijk het kapittel de domproost koos, later stelde de Paus hem aan. Veel domproosten in de 12de en de 13de eeuw werden later benoemd tot bisschop. De domproost kwam uit belangrijke families en was een vooraanstaand geestelijke.

Jan Kamphuis en Taco Hermans deden in 1987, in opdracht van de Rijksgebouwendienst, onderzoek naar de bouwgeschiedenis van Huis Doorn. Fascinerend om te lezen is ‘dat in 1322 graaf Willem III van Holland, beschermer en vriend van de Utrechtse bisschop Jan van Diest, ‘des nyes ghecooren byscops Uthof ende woeninghe tot Doern’ door zijn legerleider Arent van Boecop liet platbranden om een geschil tussen de bisschop en de domproost Floris van Jutphaas te vereffenen’! (bron: E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Bijdragen tot de Geschiedenis der Utrechtsche Ridderhofsteden en Heerlijkheden, ‘s-Gravenhage, 1909, deel 1)

Na de Reformatie bleven het domkapittel als protestants college en het ambt van domproost bestaan tot Napoleon beide in 1811 ophief.

Mocht u meer informatie hebben over de domproost die interessant is voor het project Vertel het Door(n), stuur dan een berichtje naar info@oudheidkamerdoorn.nl