In contact met cultureel erfgoed

Het project Vertel het Door(n)! is ontstaan vanuit de gedachte de bewoners van Doorn in contact te brengen met het cultureel erfgoed van hun dorp. Zou jij niet willen weten wat het Noormannen-poortje in de Maartenskerk is? En wie is die man die daar zit te schrijven? Waarom heet de Gezichtslaan zo? Wat doet het schip op de toegangspoort van Huis Doorn, terwijl er helemaal geen zee of meer in de buurt is! Wist je dat op het grote kruispunt vroeger een café stond en dat er een stoomtram langskwam? En ken je al die prachtige buitens en villa’s die er ooit waren? Er is genoeg te vertellen over Doorn! Wanneer we dat op een luchtige en enthousiaste manier kunnen overbrengen, blijven vast veel verhalen hangen. Zo kunnen die verhalen weer doorverteld worden aan een nieuwe generatie. Daarmee ontstond de naam voor het project:

Vertel het Door(n)!

Met een aantal enthousiastelingen is een aantal projecten opgestart om te zorgen dat het culturele erfgoed van dorp levendig blijft. Vertel ’t Doorn wil 50 informatieborden in het dorp plaatsen, die uitleg geven over straatnamen, kunstwerken, (bijna vergeten) gebouwen, helden en markante figuren en plekken in Doorn. Kinderen en volwassenen kunnen via een speciale Vertel ’t Doorn-route langs al die bijzondere plekjes lopen of fietsen. Vertel ’t Doorn wil ook muurgedichten van bekende en minder bekende (lokale) dichters van vroeger en nu plaatsen op verschillende plekken in Doorn. Zo ontstaat een mooie gelegenheid om eens “Dicht bij Doorn” stil te staan. Het eerste wapenfeit van Vertel ’t Doorn is reeds een feit! In de kerk op het kampplein zit sinds kort een klein geheim, een tijdscapsule. Kinderen van alle basisscholen in Doorn hebben tekeningen, verhalen en voorwerpen geplaatst in de toren van deze kerk. Als de doos over misschien pas 100 jaar wordt opengemaakt, zullen al die verhalen van nu weer tot leven komen.

Projecten

De Stichting Vertel het Door(n) heeft ten doel het onder de aandacht brengen van het cultureel erfgoed onder de bewoners van de Utrechtse Heuvelrug waardoor de dorpsgeschiedenis in leven wordt gehouden en daardoor wordt doorgegeven aan een volgende generatie.

De activiteiten zijn in eerste instantie gericht op het dorp Doorn dat zich binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug bevindt. Doorn kan een voorbeeld zijn voor Amerongen, Driebergen-Rijsenburg, Maarn en Leersum. Vertel ’t Doorn juicht het van harte toe als de initiatieven door enthousiaste bewoners van de andere dorpen van de Utrechtse Heuvelrug worden overgenomen.

Informatie borden

Stichting Vertel het Door(n) streeft ernaar de inwoners in contact te brengen met het cultureel erfgoed van hun dorp. 50 punten in Doorn zijn uitgekozen om er iets over te vertellen. Deze worden uitgewerkt op informatieborden. De teksten zullen niet alleen verkregen worden door historici en medewerkers van de Oudheidkundige Kamer Thorheim, maar ook de herinneringen van bewoners zullen een belangrijk deel vormen van de inhoud van de teksten. De verhalen zullen op een luchtige manier beschreven worden, waarbij oude foto’s en andere illustraties voor extra verbeelding zullen zorgen. Via een QR-code kun je meer achtergrondverhalen horen en lezen over de historische punten. Via een app en een website kun je lezen waar de informatieborden zich bevinden.

De 50 punten vormen samen een culturele route: een canon van de Doornse geschiedenis. Iedere school krijgt een lesprogramma aangeboden, waarmee ze een route in de directe omgeving van de school kunnen volgen. Dat is goed voor één uur les over de lokale geschiedenis. Uitleg over straatnaamborden hoort daar ook bij. Je zult dan bijvoorbeeld te weten komen dat de Frans van Dijklaan is vernoemd naar een oorlogsheld en dat Plein 1923 een speciaal jaar markeert. En enig idee wat een Domproost is? Je kunt de grafheuvels van Doorn leren kennen, geheimen horen over oude Doornse villa’s, over de watertoren, over de stoomtram, over de ijskelder en over het Woestduinbad.

Dit is een voorbeeldbord. Er is door de maker geen rekening gehouden met ontwerpelementen als logo, layout en tekst. Het is puur bedoeld om een idee te geven van de informatie borden.

Een begroting van de plaatsing en het onderhoud van de informatie borden is op een met redenen omkleed verzoek beschikbaar.

Muurgedichten

In navolging van vele steden en dorpen waar steeds meer literaire pareltjes prijken op gevels, wil Vertel het Doorn muurgedichten in Doorn plaatsen. Doorn mag zich rijk prijzen met twee literaire grootheden: Maarten Maartens (1858-1915) en Simon Vestdijk (1898-1971). Niet alleen een literair werk van beide heren, maar ook gedichten van andere bekende en minder bekende dichters hopen wij binnenkort op Doornse gevels te laten prijken. Vertel het Doorn wil een zo breed mogelijke groep aanspreken. Jongeren kunnen meedoen aan een dichtwedstrijd. De winnaar krijgt zijn/haar eigen muurgedicht in Doorn! Vertel het Doorn wil ook de bewoners van Bartimeus betrekken bij het project door een gedicht in braille te plaatsen. Heb je zelf een idee? Je bent welkom!

Voor meer voorbeelden kunt u een kijkje nemen op de volgende websites:
www.nunspeetuitdekunst.nl
www.muurgedichtenleiden.nl
www.verenigingvestingstad/muurgedichten/
www.muurpoezie033.blogspot.com

Mocht u interesse hebben in het sponsoren van een muurgedicht, dan vragen wij u contact op te nemen met dichtbijdoorn@vertelhetdoorn.nl.De prijs van een gedicht hangt af van de grootte en van de ondergrond waarop het gedicht geplaatst wordt.

Tijdcapsule

Het eerste wapenfeit van Vertel het Door(n): de tijdscapsule is geplaatst op 12 maart 2019!

Bijna alle kinderen van de 5 Doornse basisscholen hebben hun bijdrage geleverd aan de zogenaamde Tijdcapsule die geplaatst is in de toren van de voormalige Gereformeerde Kerk aan de Kampweg in Doorn. Deze toren stond lange tijd op de stoep voor een grondige renovatie. Dit bleek een geweldig moment te zijn om daar een Tijdcapsule in te plaatsen. Een tijdcapsule is een doos waar in dit geval tekeningen, brieven, voorwerpen (een vulpen, een gevulde etui, een USB-stick met bewegende beelden van het dorp waar toen sneeuw lag! en een bijbeltje) in gestopt zijn. Het idee is dat wanneer de toren weer gerestaureerd gaat worden, de tijdcapsule gevonden wordt door de volgende generatie. Misschien wel over 100 jaar!

Met de medewerking van de 5 scholen, de vorige eigenaar van het gebouw, Boswijk Bouw & Elektra en een aantal enorm welwillende dorpsgenoten werd de mogelijkheid gecreëerd het project daadwerkelijk te doen slagen. Op 12 maart werd de tijdcapsule geplaatst. Maartje ter Beek en Debra Bos maakten een spectaculair filmpje van dit bijzondere moment.

Dit bleek een super aftrap van het project Vertel het Door(n)! De kinderen van de 5 basisscholen zullen nu met een heel andere blik naar de toren van de voormalige Gereformeerde Kerk kijken. Was het voor hen eerst een kerkgebouw met een toren, nu is het een toren waarin een schat ligt waar zij aan hebben meegewerkt! Hun verhalen over henzelf, hun tekeningen over hun levens, hun vragen aan de kinderen die over zoveel jaar de doos gaan openen is een schitterend voorbeeld van wat wij als doel hebben: het in leven houden van de dorpsgeschiedenis en dat deze doorgegeven wordt aan een volgende generatie.

Donaties en giften

Donaties

De stichting Vertel het Door(n) is, om haar doelstellingen te kunnen realiseren, afhankelijk van bijdragen van sponsors, culturele fondsen en eenmalige giften.

De stichting vraagt de zogenaamde ANBI-status aan. Daardoor wordt de Stichting een erkend goed doel en hoeft zij als ontvanger geen schenkbelasting te betalen over donaties. Bovendien zijn giften aan de stichting dan, onder bepaalde voorwaarden, fiscaal aftrekbaar bij de donateur.

Zodra deze ANBI status is toegekend vermelden we dat op deze site.

Giften

Wij zijn uiteraard ook heel blij met een eenmalige gift. Uw donaties en giften kunt u overmaken op bankrekening NL04 INGB 0009 0338 49 tnv. Stichting Vertel het Door(n)

Sponsoring

Bedrijven die als sponsor willen optreden kunnen zich eveneens per mail aanmelden bij info@vertelhetdoorn.nl.

De stichting Vertel het Door(n) is, om haar doelstellingen te realiseren, afhankelijk van uw giften en donaties. Hoe kunt u ons helpen?

Over Vertel het Door(n)!

Stichting Vertel het Door(n)
  1. het onder de aandacht brengen van het cultureel erfgoed onder de bewoners van de gemeente Utrechtse Heuvelrug waardoor de dorpsgeschiedenis in leven gehouden en daardoor doorgegeven wordt aan een volgende generatie;
  2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn

Opgericht 21 maart 2019
RSIN 859968534
ANBI cultuur
KvK 74614517
Bankrekening NL04 INGB 0009 0338 49 tnv. Stichting Vertel het Door(n)

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Christine van Exel-Elias, voorzitter
Hinke Bagijn, secretaris
Elles van der Pluijm, penningmeester

Zij zijn alle drie onbezoldigd, dat wil zeggen dat zij geen beloning ontvangen voor hun inzet.

Contact

Stichting Vertel het Door(n)
Parklaan 1
3941RD Doorn

Voor algemene vragen en opmerkingen kunt u mailen naar info@vertelhetdoorn.nl of onderstaand formulier invullen. Daarnaast kunt u een van nevenstaande bestuurslieden benaderen door op diens naam te klikken.